Touch me by Kavomaty

Vendingové služby

Máte záujem o naše služby? Neváhajte kontaktovať obchodné oddelenie pre nezáväznú cenovú ponuku.

Nákup tovaru

Objednávku tovaru môžu naši B2B zákazníci vykonať na nižšie uvedenom telefónom čísle alebo e-mailom.

Nahlásenie servisu

Poruchu na zariadení nám môžete nahlásiť prostredníctvom NONSTOP linky alebo online formulárom.